Interview verteller van het jaar in Vertel eens…

Vertel eens… is een tijdschrift over vertellen.
In het decembernummer onder andere een interview over mijn ambassadeurschap als Verteller van het Jaar. 

 

Share