Leuk artikel over de nachtegalentochten en kikkerconcerten

Er is veel media-aandacht geweest voor de natuur- en verhalentochten van Op vleugels. Hieronder een mooi artikel uit het Oecomenisch maandblad Open deur, waarin ons ook gevraagd werd waarom we dit doen, zie pagina 1 & pagina 2. Voor meer informatie en andere artikelen zie www.opvleugels.nl.

Share